Stedelijke Basisschool De Katersberg Katersberg 27 2440 Geel 014 56 64 60 de.katersberg@geel.be
Leerlingenraad

Leerlingenraad SBS De Katersberg

 

Onze school heeft een eigen leerlingenraad.
Hierin zetelen leerlingen van alle klassen (lagere school), de zorgcoördinator & de directie.

De kinderen brengen hun “klasideeën” naar voor brengen over onderwerpen die hen aanbelangen en waarbij ze rechtstreeks betrokken zijn binnen het schoolgebeuren. Na bespreking op de leerlingenraad wordt het verslag besproken op een teamvergaderingen. Het team besteedt de nodige aandacht aan het verslag en neemt beslissingen over voorstellen, vragen, ed. van de leerlingenraad. De afgevaardigden van de klassenraad brengen dan nadien hun klasgenootjes op de hoogte van de beslissingen.

Op deze manier wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot binnen het schoolgebeuren. Er zijn al heel wat leuke initiatieven voortgevloeid uit ideeën die ontstonden op de leerlingenraad.

Verslagen leerlingenraad

Datum Raadpleeg de verslagen via onderstaande link