Stedelijke Basisschool De Katersberg Katersberg 27 2440 Geel 014 56 64 60 de.katersberg@geel.be
Ouderraad

Ons gezamenlijk doel!

De ouderraad van de Katersberg is de vereniging van alle ouders van alle leerlingen van onze school. Elke ouder van onze leerlingen is automatisch lid van de ouderraad. Iedereen kan steeds actief deelnemen aan de vergaderingen en activiteiten.

De ouderraad bestaat uit het bestuur en een aantal ouders die zich engageren voor de praktische organisatie van de één of meerdere activiteiten.

Het bestuur bestaat uit 4 leden: voorzitter, financieel beheerder, materiaalmeester en secretaris. Dezen voeren een aantal standaardtaken uit, waaronder het voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen, afhandelen van het financiële luik, opstellen en verspreiden van verslagen, mee organiseren en plannen van de verschillende activiteiten,….
Het bestuur neemt geen essentiële beslissingen zonder de rest van de ouderraad te raadplegen. Zij vergaderen in principe nooit apart. Uitzondering hierop is een eenmalige vergadering als voorbereiding op het nieuwe schooljaar met de directie in juni.

De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om te vergaderen over de activiteiten (zie lijst data). Voor de grote activiteiten (vb. restaurantdag, schoolfeest, …) worden werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen bestaan uit leden van de ouderraad en teamleden van de school. Ze hebben tot doel de randactiviteiten (tombola, catering, materiële ondersteuning voor team,…) te organiseren. Deze werkgroepen werken heel praktisch en de leden staan garant voor de uitwerking en planning van de activiteit. Op deze wijze kunnen vergaderingen goed afgelijnd worden en duren ze ook nooit te lang.
Op de vergaderingen is ook steeds de directie en/of een afvaardiging van het team aanwezig.

Voor de activiteiten die de ouderraad mede financiert en medeorganiseert worden jaarlijks budgetten opgesteld die tijdens het jaar opgevolgd worden. Dank zij deze activiteiten, kan de school beschikken over geld voor activiteiten en projecten die steeds goedgekeurd worden op de ouderraadvergadering. Alle inkomsten uit de activiteiten, die in samenwerking met de ouderraad georganiseerd worden, vloeien integraal terug naar de school, naar de kinderen.

  • Restaurantdag
  • Wafelverkoop
  • Eetavond
  • Schoolfeest
  • Sinterklaas
  • Carnavalsfeest
  • Paasfeest
  • Grootouderfeest
  • Schoolreizen
  • Slotfeest 6de leerjaar

Een overzicht van de besteding van de gelden van de ouderraad wordt jaarlijks opgemaakt en verspreid door de directie.

Pedagogische en/of persoonlijke problemen van of met kinderen komen NIET aan bod tijdens de ouderraadvergaderingen. Problemen of vragen die betrekking hebben op hele klasgroepen of op de hele school, kunnen wel ter sprake komen.

Geplande vergaderingen schooljaar 2018/2019

18 september 2018, dinsdag
08 oktober 2018, maandag
26 november 2018, maandag
28 januari 2018, maandag
25 maart 2019, maandag
15 mei 2019, maandag
17 juni 2019, maandag

Samenstelling ouderraad 2018/2019
Voorzitter : Kristof Haesen
Ondervoorzitter: Caroline Verhesen
Secretaris : Joke Vannueten
Penningmeester : Tim Boonen

Actieve leden
Sindy Boschmans
Jef Geudens
Caroline Van Berendonck