Aanmeldingsprocedure voor kinderen geboren in 2021

Gezinnen met een kleuter, geboren in 2021, kregen recent een folder van de Stad Geel met meer informatie over de aanmeldingsprocedure.
Alle relevante info vindt u eveneens op
https://www.geel.be/eerst-aanmelden-dan-inschrijven#:~:text=Je%20kan%20je%20kind%20online,voldoende%20plaats%20voor%20alle%20kinderen%3F
Via deze pagina kan u ook vanaf 28 februari uw kind aanmelden voor de school van uw voorkeur .

Op zaterdag 4 februari ontvangen we graag om 10u ouders, eventueel samen met hun kleuter, die een kijkje willen komen nemen in onze school.