Stedelijke Basisschool De Katersberg Katersberg 27 2440 Geel 014 56 64 60 de.katersberg@geel.be

Vanaf september 2019 zullen op de website geen foto’s meer gepubliceerd worden.

De klasleerkrachten zullen via Smartschool de foto’s van hun leerlingen aan de ouders bezorgen.

Meer info hierover vindt u terug in onze nieuwsbrieven en de persoonlijke login voor Smartschool heeft iedereen intussen ontvangen.