Nieuwbouw fase 2

De nieuwe klaslokalen zijn normaal een feit eind 2021. Momenteel vinden de graafwerken plaats die mogelijk voor verkeershinder kunnen zorgen. In overleg met de bouwfirma zal de hinder tot een strikt minimum beperkt worden. Bij aanvang en einde van de lessen is actief vrachtverkeer verboden op Katersberg en aan het kruispunt met de Koppeleershoeven.
We vragen wel met aandrang het parkeerverbod op Katersberg te respecteren zodat,in afwachting, vrachtwagens daar eventueel kunnen parkeren.