Nieuwe personeelsparking

Vanaf 1 maart zal de nieuwe personeelsparking in gebruik genomen worden op Katersberg (voorheen voortuin oude schoolgebouwen). Hierdoor wordt de druk op de Koppeleershoeven verminderd en kunnen meer ouders daar parkeren om hun kinderen te brengen en/of op te halen. We benadrukken dat de personeelsparking ENKEL voor auto’s van leerkrachten/schoolpersoneel is.