Stedelijke Basisschool De Katersberg Katersberg 27 2440 Geel 014 56 64 60 de.katersberg@geel.be

Inschrijven van een nieuwe leerling

Dit gebeurt aan de hand van een officieel document zoals
–                 de identiteitskaart van het kind; Kids ID, ISI
–                 het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
–                 de reispas voor vreemdelingen.

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven .

Instapdata schooljaar 2019-2020

Instappen op… Geboren tot en met
1 september 2019 01-03-2017
4 november 2019 04-05-2017
6 januari 2020 06-07-2017
1 februari 2020 01-08-2017
2 maart 2020 2-09-2017
20 april 2020 20-10-2017
25 mei 2020 25-11-2017

Let op :  Kleuters jonger dan 3 jaar die voor het eerst naar school gaan kunnen dit enkel na een schoolvakantie of op 1 februari 2020

Capaciteit op onze school (stand van zaken 18 augustus 2019)

Klas Vrije plaatsen
Instapklas °2017 29 (kan uitgebreid worden naar 2 klassen)
KO1 – °2016 1
KO2 – °2015 4
KO3 – °2014 Volzet
1ste leerjaar – 2 klassen 20
2de leerjaar – 2 klassen 11
3de leerjaar – 2 klassen 12
4de leerjaar – 2 klassen 10
5de leerjaar Volzet
6de leerjaar Volzet