Stedelijke Basisschool De Katersberg Katersberg 27 2440 Geel 014 56 64 60 de.katersberg@geel.be

Voor- en naschoolse kinderopvang

Aan onze school is een kinderopvang verbonden. U kan dus met een gerust hart dagelijks naar uw werk vertrekken! Ook na schooltijd zorgen we ervoor dat uw kind(eren) goed opgevangen worden.

De verantwoordelijken voor de opvang aan de school zijn Marina en Sabrina. Zij zorgen op een pedagogische verantwoorde wijze voor uw kinderen voor en na schooltijd.

Openingsuren

De uren van de opvang worden bepaald in overleg tussen de directie, de opvangmoeders en de ouders.
Let wel op, buiten onderstaande uren is er onder geen enkel beding opvang op school.
Ook op kindvrije dagen en in de schoolvakanties is er geen opvang aan de school.
Ouders dienen dan gebruik te maken van de buitenschoolse opvang van De Bengelbende.

Richturen opening kinderopvang (steeds na voorafgaande afspraak)
– van 07.00u tot 08.30u en na schooltijd tot 18u00
– op woensdag is er KORTE opvang tot 13u. Nadien dienen de kinderen naar de de buitenschool opvang “De Bengelbende” te gaan. De ouders dienen zelf voor transport te zorgen, de school verzorgt dit niet!

Belangrijk!

Op woensdagnamiddag, kindvrije dagen en in de vakanties maken onze leerlingen gebruik van kinderopvang “De Bengelbende”. Deze is gevestigd in de Burgstraat 27 (Geel) en wordt georganiseerd door het OCMW van Geel.

Voor inlichtingen over de buitenschools kinderopvang (Bengelbende)  kan u steeds terecht op 014 567345 – bengelbende@geel.be  – Sociaal Huis 014 567000 of www. digitaalsociaalhuis.be/geel