Stedelijke Basisschool De Katersberg Katersberg 27 2440 Geel 014 56 64 60 de.katersberg@geel.be
Ouderraad

Ons gezamenlijk doel!

De ouderraad van SBS De Katersberg is een toffe groep ouders die zich samen met het schoolteam inzet om gedurende het schooljaar een aantal leuke activiteiten voor onze kinderen te organiseren . Elke ouder is automatisch lid van de ouderraad en kan steeds actief deelnemen aan de vergaderingen en activiteiten.

De ouderraad bestaat uit het bestuur en een aantal actieve leden die zich engageren voor de praktische organisatie van één of meerdere activiteiten.

Het bestuur bestaat uit 4 leden: voorzitter, ondervoorzitter, financieel beheerder en secretaris. Deze voeren een aantal standaardtaken uit, waaronder het voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen, afhandelen van het financiële luik, opstellen en verspreiden van verslagen, mee organiseren en plannen van de verschillende activiteiten,….
Het bestuur neemt geen essentiële beslissingen zonder de rest van de ouderraad te raadplegen. Zij vergaderen in principe nooit apart. Uitzondering hierop is een eenmalige vergadering als voorbereiding op het nieuwe schooljaar met de directie in juni.

De ouderraad komt 7 à 8 keer per jaar samen om te vergaderen over de activiteiten (zie lijst data). Op de agenda van zo’n vergadering staat oa :
– Planning van de activiteiten
– Evaluatie van de activiteiten
– Feedback vanuit de werkgroep/verantwoordelijken van een activiteit
– Financieel luik  (saldo werkingsrekening, opbrengsten, uitgaven aan activiteiten, … )

Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directie of een afvaardiging vanuit het schoolteam.
Naast de vergaderingen werkt de ouderraad met werkgroepen/verantwoordelijken om een activiteit goed, en tot in detail, te kunnen voorbereiden. Nadat een activiteit door de ouderraad en het schoolteam is besproken gaan deze werkgroepen/verantwoordelijken heel praktisch aan de slag en staan zij garant voor de uitwerking en planning van de activiteit. Op deze wijze kunnen vergaderingen goed afgelijnd worden en duren ze nooit te lang.

Voor de activiteiten die de ouderraad mede financiert en mede organiseert worden jaarlijks budgetten opgesteld die tijdens het jaar opgevolgd worden. Dankzij deze activiteiten, kan de school beschikken over geld voor activiteiten en projecten die steeds goedgekeurd worden op de vergadering van de ouderraad. Alle inkomsten uit de activiteiten, die in samenwerking met de ouderraad georganiseerd worden, vloeien integraal terug naar de school, naar de kinderen.
– Wafelverkoop
– Ontbijtboxen
– Schoolfeest
– Sinterklaas
– Carnaval
– Paasfeest
– Grootouderfeest
– Schoolreizen
– Slotfeest 6de leerjaar
– …

Een overzicht van de aanbesteding van de gelden van de ouderraad wordt jaarlijks opgemaakt en kan opgevraagd worden bij het secretariaat en/of de directie.

Pedagogische en/of persoonlijke problemen van of met kinderen komen NIET aan bod op een vergadering van de ouderraad. Problemen of vragen die betrekking hebben op hele klasgroepen of op de hele school, kunnen wel ter sprake komen.

Geplande vergaderingen schooljaar 2019/2020 , steeds op maandag

9 september 2019
7 oktober 2019
2 december 2019
13 januari 2020
23 maart 2020
18 mei 2020
15 juni 2020

Samenstelling ouderraad 2019/2020
Voorzitter : Kristof Haesen
Ondervoorzitter: Caroline Verhesen
Secretaris : Joke Vannueten
Penningmeester : Tim Boonen

Actieve leden
Jef Geudens
Caroline Van Berendonck
Kathleen Verhaert
Tom Houben
Tinne Boschmans