Stedelijke Basisschool De Katersberg Katersberg 27 2440 Geel 014 56 64 60 de.katersberg@geel.be
Schoolbestuur

Basisschool De Katersberg is één van de 6 Stedelijke Basisscholen van de Stad Geel.

We vormen een Scholengemeenschap, samen met de Basisscholen van Larum, Winkelomheide, Zammel  en De Burgstraat. Bovendien zijn er ook twee scholen met een bijzonder project in onze scholengemeenschap; Freinetschool De Steltloper in Oosterlo en SAIO, een school voor bijzonder onderwijs.

Stadsbestuur Geel
Werft 20
2440 Geel
Tel. 014/56 60 00
Mevr. Vera Celis
Burgemeester
Werft 20
2440 Geel
Tel.014/56 60 00
Marlon Pareijn
Schepen van onderwijs
Werft 20
2440 Geel
Tel:0498 60 99 70

Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt democratisch verkozen voor een periode van vier jaar en is een afvaardiging die de belangen van de ganse scholengemeenschap behartigt.