Stedelijke Basisschool De Katersberg Katersberg 27 2440 Geel 014 56 64 60 de.katersberg@geel.be

Schoolteam

Dagelijks staat het Katersbergteam klaar om de kinderen “onderwijs op maat” te geven.

Dit wil zeggen dat teamleden tegemoet komen aan de noden van alle kinderen en oog hebben voor elk kind op zich want alle kinderen zijn “anders” en verdienen een correcte aangepaste individuele begeleiding.