Stedelijke Basisschool De Katersberg Katersberg 27 2440 Geel 014 56 64 60 de.katersberg@geel.be

Je hoeft als ouder niet aan te schuiven of te kamperen bij de start van de inschrijvingsperiode. Je krijgt een periode de tijd om je kind aan te melden. Het systeem houdt rekening met de school van je voorkeur en zorgt er ook voor dat kinderen in de buurt van hun woonplaats naar school kunnen gaan.

Voor wie?

Het aanmeldingssysteem is voor iedereen die wil inschrijven in een Geelse basisschool. Dus niet enkel startende kleuters werken met het systeem, maar ook alle hogere leerjaren.

Procedure

Aanmelden wil zeggen dat je laat weten welke school of scholen je voorkeur hebben om je kind naar school te laten gaan. Het aanmeldingssysteem bekijkt of er voldoende plaats is, ordent de aanmeldingen en laat je weten of je kind een plaats heeft. Pas daarna ga je je kind inschrijven op school.

Hoe gaat het in zijn werk?

De aanmeldingsprocedure voor ouders met een kind geboren in 2021, ouders die een andere school kiezen voor hun kind of ouders met een kind geboren voor 2021 en die nog niet ingeschreven zijn in een school:

  • Je kan je kind online aanmelden van 28 februari tot 21 maart 2023. Je geeft best meerdere voorkeursscholen op.
  • De aanmeldingen worden verwerkt van 22 maart tot en met 20 april. Is er op de school van jouw voorkeur niet voldoende plaats voor alle kinderen? Dan bepalen de sociale mix op school en de afstand van je woonplaats tot de school, welke kinderen een plaats krijgen.
  • Ten laatste op 21 april krijgen alle ouders een ticket via e-mail voor de hoogste voorkeursschool waar plaats is.
  • Van 24 april tot 15 mei kan je op deze basisschool terecht om je kind in te schrijven met het ticket.
  • Vanaf 23 mei starten de vrije inschrijvingen. Dan worden de vrije plaatsen, die nog over zijn, opengesteld.

Leerlingen die broers of zussen, halfbroers of -zussen of kinderen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd, moeten naar dezelfde school kunnen gaan. Ook kinderen van schoolpersoneel krijgen voorrang. Zij melden tegelijkertijd aan met alle andere kinderen, maar krijgen bij de ordening voorrang in de school waar er al een gezinslid naar school gaat/werkt.

Wat heb je nodig om aan te melden?

  • Het rijksregisternummer van je kind
  • Het domicilieadres van je kind

Instapdata schooljaar 2023-2024

Instappen op… Geboren tot en met
1 september 2023 01-03-2021
6 november 2023 08-05-2021
08 januari 2023 08-07-2021
1 februari 2024 01-08-2021
19 februari 2024 19-08-2021
15 april 2024 19-10-2021
13 mei 2024 30-11-2021

Capaciteit op onze school (wordt aangevuld begin februari 2023)
VRIJE PLAATSEN SCHOOLJAAR 2023-2024

Klas Vrije plaatsen
Instapklas °2021 25
KO1 – °2020
KO2 – °2019
KO3 – °2018
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar