Stedelijke Basisschool De Katersberg Katersberg 27 2440 Geel 014 56 64 60 de.katersberg@geel.be

Inschrijvingsprocedure voor kinderen °2019
Alle Geelse basisscholen hebben dezelfde inschrijvingsperiode en werken met een digitaal aanmeldingssysteem.
Door aan te melden, laten ouders weten in welke school of scholen ze hun kind willen inschrijven. Het moment waarop aangemeld wordt in de periode heeft geen effect op de rangorde. Wanneer er meer kinderen dan plaatsen zijn op de school, wordt de volgorde bepaald op basis van de sociale mix in de school en de afstand van de school tot de woonplaats.
Na de aanmeldingsperiode krijgen de ouders via e-mail een ticket voor de school waar hun kind een plaats heeft. Met dat ticket wordt op de toegewezen school de inschrijving afgerond. Z lang dit niet gebeurde is de inschrijving niet in orde. Broers en zussen & kinderen van personeelsleden genieten van een voorrangsperiode waarover via smartschool tijdig met de ouders gecommuniceerd wordt.

Hierbij de link naar de meest recente folder van de Stad Geel met het stappenplan voor inschrijving
flyer Stad Geel inschrijvingen 2021 2022

Instapdata schooljaar 2021-2022

Instappen op… Geboren tot en met
1 september 2021 01-03-2019
8 november 2021 08-05-2019
10 januari 2022 10-07-2018
1 februari 2022 01-08-2018
7 maart 2022 07-08-2018
19 april 2022 19-10-2018
30 mei 2022 30-11-2018

Let op :  Kleuters jonger dan 3 jaar die voor het eerst naar school gaan kunnen dit enkel na een schoolvakantie of op 1 februari 2022

Capaciteit op onze school (stand van zaken 18 december 2020)
VRIJE PLAATSEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Klas Vrije plaatsen
Instapklas °2019 25
KO1 – °2018 10
KO2 – °2017 VOLZET
KO3 – °2016 1
1ste leerjaar VOLZET
2de leerjaar 10
3de leerjaar VOLZET (indien we overschakelen op 2 klassen is inschrijven mogelijk)
4de leerjaar 7
5de leerjaar 11
6de leerjaar 4